Általános leírás

- Ki használhatja a szuperszámítógépet?

- Mire használható a szuperszámítógép-rendszer?

- Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?

- Melyek a felhasználás feltételei?

- Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

- Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek ill. fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

- Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

- Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?


1. Ki használhatja a szuperszámítógépet?

A szuperszámítógép-rendszert felhasználói a magyar akadémiai körből, azon belül is az NIIF tagintézmények köréből kerülhetnek ki. A szuperszámítógépek tényleges felhasználói ezen intézmények munkatársai ill. hallgatói, valamint - indokolt esetben - egy NIIF tagintézmény és egy magyar vagy külföldi nem NIIF tagintézmény közötti tudományos kooperáció esetén a nem NIIF tagintézmény munkatársai lehetnek. Speciális esetben, egyéb indokokra való tekintettel (pl. nagy jelentőségű, az ország számára kiemelten fontos kutatás/fejlesztés/alkalmazás stb.) a fenti szabály alól az NIIF Program vezetése egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

2. Mire használható a szuperszámítógép-rendszer?

A szuperszámítógép üzemeltetésének célja a magyar kutatás és felsőoktatás nagysebességű ill. kapacitású számítási igényeinek kiszolgálása. A gépek tehát felhasználhatók az alkalmazására jogosult intézmények bármelyikében folyó olyan kutatási és/vagy oktatási célra, amelyhez ilyen teljesítményű számítástechnikai kapacitás szükséges. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.
A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. profitérdekelt tevékenység keretében folyó fejlesztésekhez, alkalmazásokhoz, vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, stb.), vagy hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.

3. Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?

A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere az NIIF központban, illetve NIIF regionális központokban üzemelnek, ott ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, ill. terminál emuláció valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával.
A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.
A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáféréshez témaszám(ok)ra van szükség, amit az üzemeltetőtől kell igényelni. A témaszám igényléshez egy kérdőívet kell kitölteni, amelyen megadott információk alapján dönt az NIIF Intézet az igénylés jogosságáról. Szükség esetén az NIIFI konzultálhat is az igénylővel mielőtt döntést hoz. A témaszám személyre szóló és át nem ruházható. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.

4. Melyek a felhasználás feltételei?

A szuperszámítógépeket csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.
A szuperszámítógépek felhasználásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni az NIIF infrastruktúra alkalmazásának tényét.
A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést kell küldeni az NIIF Intézetnek.

5. Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz. Amennyiben egy adott pillanatban az igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, úgy a felhasználható kvóták, és az egyes projektekhez rendelt prioritások alapján osztjuk fel az erőforrásokat. A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.

6. Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek ill. fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

A szuperszámítógépeken elérhetők az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai ill. egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. PVM, MPI, OpenMP), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások.

7. Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Szervezünk továbbá a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is. A projekt weboldalai szintén hasznos információkkal szolgálnak.

8. Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?

A szuperszámítógépek használata ingyenes a jogosult felhasználók számára.

 

Forrás: niif.hu